Neurally controlled robotic leg prostheses
Research Project , 2017 – 2018

Dagens benproteser är helt frikopplade från patientens neuromuskulära system. Att de biologiska och de mekatroniska kontrollsystemen är åtskilda leder till begränsad funktionalitet och till följd av bristfällig koppling och styrning av protesen. Vår målsättning är att, för första gången någonsin, möjliggöra naturlig neuromuskulär styrning av tankestyrda benproteser med känselåterkoppling till kvarvarande nerver i stumpen. Syftet med det här projektet är att verifiera funktionen och de mekaniska kraven för ett nytt sorts implantat, som utvecklats för att uppnå målet.


Ända sedan introduktionen av implanterbara produkter, har en pålitlig, stabil och långvarig kommunikation med utsidan av kroppen varit en stor utmaning. För arm- och ben-proteser har detta hindrat användandet av neuromuskulära gränssnitt för intuitiv styrning. I detta projekt, ska vi lösa detta problem med en kliniskt genomförbar lösning som kommer öppna en ny marknad för benproteser med extra hög funktionalitet. Ett lyckat genomförande kommer ha en stor betydelse för Integrums produkter, och kommer placera företaget som världsledande inom arm- och ben-protesindustrin.

Participants

Max Jair Ortiz Catalan (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Integrum AB

Mölndal, Sweden

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-01471
Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2020-12-04