Tankestyrd benprotes
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Dagens benproteser är helt frikopplade från patientens neuromuskulära system. Att de biologiska och de mekatroniska kontrollsystemen är åtskilda leder till begränsad funktionalitet och till följd av bristfällig koppling och styrning av protesen. Vår målsättning är att, för första gången någonsin, möjliggöra naturlig neuromuskulär styrning av tankestyrda benproteser med känselåterkoppling till kvarvarande nerver i stumpen. Syftet med det här projektet är att verifiera funktionen och de mekaniska kraven för ett nytt sorts implantat, som utvecklats för att uppnå målet.


Ända sedan introduktionen av implanterbara produkter, har en pålitlig, stabil och långvarig kommunikation med utsidan av kroppen varit en stor utmaning. För arm- och ben-proteser har detta hindrat användandet av neuromuskulära gränssnitt för intuitiv styrning. I detta projekt, ska vi lösa detta problem med en kliniskt genomförbar lösning som kommer öppna en ny marknad för benproteser med extra hög funktionalitet. Ett lyckat genomförande kommer ha en stor betydelse för Integrums produkter, och kommer placera företaget som världsledande inom arm- och ben-protesindustrin.

Deltagare

Max Jair Ortiz Catalan (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Bionik

Samarbetspartners

Integrum AB

Mölndal, Sweden

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-01471
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-04