Experimentellt entreprenörskap för praktik och policyutveckling
Research Project , 2017

För att stötta beslutsfattare som arbetar med att stödja experimentellt entreprenörskap kommer vi att göra en kunskapsöversyn som omfattar: 1) ledning och styrning av entreprenöriella processer på organisationsnivå, 2) faktorer på individnivå som påverkar agerande och lärande i experimentella entreprenöriella processer, och 3) utveckling och utvärdering av entreprenörskapsbefrämjande insatser på policynivå. Det förväntade resultat är en god förståelse av kunskapsläget vad gäller experimentellt entreprenörskap, dels vad gäller hur man kan arbeta på individ- och organisationsnivån och dels med avseende på experimentell policy. Tre litteraturöversikter med olika grad av systematik beroende på litteraturernas karaktärer.

Participants

Henrik Berglund (contact)

Associate Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2018-02-28