ELSAA - Effektiv storskalig aerodynamisk analys
Research Project , 2017 – 2020

En jetmotor utgör ett komplicerat system vilket traditionellt har framtagits på komponent basis där intilliggande komponenters interagerande har beaktats iterativt. En förändrad konstruktionsfilosofi, där en pluralitet av komponenter studeras som ett integrerat system, kan ge effektivare lösningar. Projektet har som mål att göra integrerade studier på huvudkomponenter i turbinmotorer i konstruktionsstadiet. Under projektet utarbetas en industriellt tillämpbar designkedja etableras där detaljerade flödesberäkningar bistår fastläggandet av operationsgränser.


En konstruktionsfilosofi där design av integrerade system tas i beaktande kan möjliggöra framtida förbättringar av prestanda genom ökad effektivitet och minskad vikt. Inom projektet kommer konceptuella integrerade kompressorkanaldesigner studeras. I designen inkluderas närliggande komponenter, så som bakre kompressor steg och luftavtappningssystem. Det integrerade systemet tar därmed hänseende till sekundära effekter som kan påverka kompressorns prestanda. Analysmetoden kommer även att valideras mot mätdata från experiment med relevanta drifttillstånd.

Participants

Niklas Andersson (contact)

Docent vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-04-17