ELSAA - Effektiv storskalig aerodynamisk analys
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

En jetmotor utgör ett komplicerat system vilket traditionellt har framtagits på komponent basis där intilliggande komponenters interagerande har beaktats iterativt. En förändrad konstruktionsfilosofi, där en pluralitet av komponenter studeras som ett integrerat system, kan ge effektivare lösningar. Projektet har som mål att göra integrerade studier på huvudkomponenter i turbinmotorer i konstruktionsstadiet. Under projektet utarbetas en industriellt tillämpbar designkedja etableras där detaljerade flödesberäkningar bistår fastläggandet av operationsgränser.


En konstruktionsfilosofi där design av integrerade system tas i beaktande kan möjliggöra framtida förbättringar av prestanda genom ökad effektivitet och minskad vikt. Inom projektet kommer konceptuella integrerade kompressorkanaldesigner studeras. I designen inkluderas närliggande komponenter, så som bakre kompressor steg och luftavtappningssystem. Det integrerade systemet tar därmed hänseende till sekundära effekter som kan påverka kompressorns prestanda. Analysmetoden kommer även att valideras mot mätdata från experiment med relevanta drifttillstånd.

Deltagare

Niklas Andersson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04851
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-17