En simuleringsbasead guide för prediktion av skärbarhet
Research Project , 2017 – 2020

Målet är att utveckla en CAE-baserad guide för prediktion av skärbarhet hos nya inkommande arbetsmaterial i bearbetningsprocessen. Metoden bygger på modellering och simulering av skärprocessen, vilket integrerar smart användning av CAE-metoder för att uppnå hög flexibilitet och produktivitet i bearbetningsoperationerna. I denna utveckling är robusta CAE-metoder i symbios med experimentella metoder viktiga för att minska tid och kostnader för processplaneringen.


Projektet kommer att resultera i en simuleringsbaserad bearbetningsguide för att prediktera bearbetning av nya arbetsstycksmaterial med avseende på interaktionen mellan: skärkrafter, styrning av strömförbrukningen och verktygsslitaget. Metodiken bakom guiden representerar ett generiskt verktyg för att överföra simulerade bearbetbarhetsdata till produktionen för att minska ledtiderna i produktionslinjerna. Detta problem blir särskilt viktigt när en ny materialkvalitet ska introduceras för att möta designmålen - vanligtvis relaterad till lättviktskonstruktion.


Projektet genomförs av ett konsortium med fyra industripartner: AB Volvo, VCC, Scania CV AB och AB Sandvik Coromant samt två högskolepartners: Chalmers - MCR och KTH - DMMS. Projektets huvuduppgifter omfattar fyra arbetspaket: WPA på modellerings- och simuleringsutveckling, WPB, materialtest och modellkalibrering, WPC, systemanalys - maskindynamik, med inriktning på skärzonfysik från WPA och fräsnings-demonstratorn i WPD.

Participants

Ragnar Larsson (contact)

Professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-04-19