RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities
Research Project, 2017 – 2018

I syfte att minska den miljömässiga och sociala belastning som nyproduktion av elektronik, och illegal hantering av dess avfallsströmmar innebär, har projektet RESMAC (REpurposing of SMArtphone Capabilities) målet att utforska hur cirkulära affärsmodeller kan åstadkommas genom framtagandet av kommersiellt gångbara produkter som baseras på återanvändandet av funktionalitet i begagnade smartphones. Detta kan vara kommersiella- eller non-profitprodukter, såsom uppkopplade träningsprodukter, delar av ett smart hem eller lärohjälpmedel för marginaliserade samhällen.


Att: -det potentiella värde som idag går förlorat i Svensk WEEE-insamling fångas i större utsträckning -produktdesigners får del av den kunskap som genereras i projektet -bidra till att de enheter som krävs av vår allt mer uppkopplade värld tas fram på ett hållbart sätt -inspirera till cirkulära affärsmodeller i andra industrier -minska den miljömässiga och sociala belastning som nyproduktion av elektronik och illegal hantering av dess avfallsströmmar innebär.

Participants

Björn Johansson (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Ilaria Giovanna Barletta

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Mélanie Despeisse

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Collaborations

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-03242
Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-05-07