Värmelast i gasturbinens heta delar vid sameldning med vätgas
Research Project, 2017 – 2020

Projektet syftar till utveckling av vätgasdrivna gasturbiner för att nå högre vätgasinblandning med lägre koldioxidutsläpp och bibehållet eller minskat kväveoxidutsläpp. Detta ska uppnås genom att en additivt tillverkad generisk komponent utvecklas för prov i en trycksatt förbränningsrigg för tillämpning av nya beröringsfria temperaturmätmetoder, grundläggande förståelse för nya porösa kylkoncept samt möjligheten att bygga in seriell bränslematning i kylda komponenter. Numerisk modellering används för fördjupad förståelse av experimentella iakttagelser.

Participants

Niklas Andersson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Siemens Energy

Finspång, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2017-001166
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2018-04-17