Värmelast i gasturbinens heta delar vid sameldning med vätgas
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Projektet syftar till utveckling av vätgasdrivna gasturbiner för att nå högre vätgasinblandning med lägre koldioxidutsläpp och bibehållet eller minskat kväveoxidutsläpp. Detta ska uppnås genom att en additivt tillverkad generisk komponent utvecklas för prov i en trycksatt förbränningsrigg för tillämpning av nya beröringsfria temperaturmätmetoder, grundläggande förståelse för nya porösa kylkoncept samt möjligheten att bygga in seriell bränslematning i kylda komponenter. Numerisk modellering används för fördjupad förståelse av experimentella iakttagelser.

Deltagare

Niklas Andersson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Siemens Energy

Finspång, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2017-001166
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-17