Noll Vibrationsskador steg 3
Research Project , 2017 – 2019

Samhällsutmaningen är att minska vibrationsskadorna som idag är den vanligaste orsaken till arbetssjukdom i Sverige. Varje dag arbetar 400 000 människor mer än två timmar om dagen med vibrerande maskiner. Detta innebär avsevärda kostnader för samhället, stort personligt lidande och kostnader för företagen då drabbade måste omplaceras. Syftet med projektet är minskade vibrationsskador genom att maskiner med låga vibrationsnivåer tillverkas, efterfrågas, köps in och används. Målet är att minska vibrationerna i industriella demonstrationsmiljöer med 50-90%.

Projektets vision är ”Noll vibrationsskador”. Denna ska nås genom att åtgärda källan till problemet och minska vibrationsnivåerna i handhållna maskiner; Maskiner behöver inte vibrera och skada människor! En kulturförändring ska skapas kring företagens beteende gällande vibrationer för att åstadkomma en helhetssyn med t ex direkta tekniska maskinlösningar, förståelse och acceptans genom hela organisationen, och att även åstadkomma en ökad medvetenhet när det gäller riskerna med högfrekventa vibrationer.

Participants

Viktor Berbyuk (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Dynamics

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Malmö university

Malmö, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SETEK

Mölndal, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Umeå University

Umeå, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-03736
Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2019-11-22