Delprojekt 1 Digitala Stambanan
Research Project , 2017 – 2018

Projektet ska ta fram underlag för en omfattande satsning på digital infrastruktur och marknadsplattformar för svensk industri.


Resultatet av projektet är en konkretisering av aktiviteter som ska genomföras i det övergripande projektet samt forma konsortiet av deltagande företag och intressenter med deras respektive projektpartsgodkännande. En förväntad effekt är att svenska företag ska erhålla en väsentligt högre produktivitet (kundorderstyrd produktion, lot-size-one) och internationell konkurrenskraft. Digitala Stambanan ska möjliggöra svenska leverantörers uppkoppling mot den europeiska handelsplatsen (European Digital Single Market).


Projektet ska undersöka och utveckla digitala system för informationsflöden i värdekedjor i tillverkningsindustrin respektive processindustrin. Projektet bygger på värdekedjor inom Produktion2030 och PiiA. I Produktion2030 prövas befintliga IT-system för långa komplex leverantörskedjor, motsvarande utvecklingsarbete sker i PiiA. Flera olika värdekedjor kommer att undersökas.

Participants

Johan Stahre (contact)

Full Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Collaborations

Blue Institute

Stockholm, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Teknikföretagen

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2018-05-20