Delprojekt 1 Digitala Stambanan
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Projektet ska ta fram underlag för en omfattande satsning på digital infrastruktur och marknadsplattformar för svensk industri.


Resultatet av projektet är en konkretisering av aktiviteter som ska genomföras i det övergripande projektet samt forma konsortiet av deltagande företag och intressenter med deras respektive projektpartsgodkännande. En förväntad effekt är att svenska företag ska erhålla en väsentligt högre produktivitet (kundorderstyrd produktion, lot-size-one) och internationell konkurrenskraft. Digitala Stambanan ska möjliggöra svenska leverantörers uppkoppling mot den europeiska handelsplatsen (European Digital Single Market).


Projektet ska undersöka och utveckla digitala system för informationsflöden i värdekedjor i tillverkningsindustrin respektive processindustrin. Projektet bygger på värdekedjor inom Produktion2030 och PiiA. I Produktion2030 prövas befintliga IT-system för långa komplex leverantörskedjor, motsvarande utvecklingsarbete sker i PiiA. Flera olika värdekedjor kommer att undersökas.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Blue Institute

Stockholm, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Teknikföretagen

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-05212
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-20