Virtuell Integrerad Demonstrator för turbomaskiner (VIND)
Research Project , 2017 – 2021

Syfte och mål:
Projektet VIND skapar en virtuell demonstrationsmiljö där akademi och industri kan mötas tekniskt och arbeta fram nya metoder och prova rimlighet och värde i nya teknologier. Inriktningen på arbetspaketen är sådan att deltagande institutioner skall kunna tillämpa sina djupa kunskaper i specialområden och se om de är tillämpliga i relevant miljö. Några konceptstudier av särskilt intresse har valts ut och drivs i projektet eftersom de på ett bra sätt bryggar över gapet mellan möjligheter som finns i laboratoriemiljö med hur behov och krav i motorn ser ut.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet kommer att leda till nya metoder och möjliga innovationer, samt en utbyggd virtuell demonstrator där information kan delas fritt inom projektet. Ur projektet kommer en förståelse för hur teknologier integreras i en flygmotor och ett koncept beskrivet i geometri och prestanda. Utbyggnaden av den virtuella plattformen förväntas ge bättre systemförståelse i akademin, och möjligheter att förstå forskningsframstegen inom industrin. Specifikt hur elgenerator kan integreras i flygmotorns kompressorsystem och de möjligheter som uppstår i detta.

Participants

Tomas Grönstedt (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Carlos Xisto

Senior Researcher at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-10-01