Virtuell Integrerad Demonstrator för turbomaskiner (VIND)
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Syfte och mål:
Projektet VIND skapar en virtuell demonstrationsmiljö där akademi och industri kan mötas tekniskt och arbeta fram nya metoder och prova rimlighet och värde i nya teknologier. Inriktningen på arbetspaketen är sådan att deltagande institutioner skall kunna tillämpa sina djupa kunskaper i specialområden och se om de är tillämpliga i relevant miljö. Några konceptstudier av särskilt intresse har valts ut och drivs i projektet eftersom de på ett bra sätt bryggar över gapet mellan möjligheter som finns i laboratoriemiljö med hur behov och krav i motorn ser ut.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet kommer att leda till nya metoder och möjliga innovationer, samt en utbyggd virtuell demonstrator där information kan delas fritt inom projektet. Ur projektet kommer en förståelse för hur teknologier integreras i en flygmotor och ett koncept beskrivet i geometri och prestanda. Utbyggnaden av den virtuella plattformen förväntas ge bättre systemförståelse i akademin, och möjligheter att förstå forskningsframstegen inom industrin. Specifikt hur elgenerator kan integreras i flygmotorns kompressorsystem och de möjligheter som uppstår i detta.

Deltagare

Tomas Grönstedt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Carlos Xisto

Senior forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04860
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-01