Industrialisering av CFD-metoder för förbättrad prediktering av komplexa flygtekniska strömningsfall (CIAO)
Research Project, 2017 – 2021

Syfte och mål:
Syfte är att industrialisera och anpassa turbulensmodelleringstekniken hybrid RANS-LES för flygtekniska tillämpningar och uppnå förbättrad noggrannhet i flödessimuleringar av komplexa instationära strömningsfall för att möta krav på ökad kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Projektets mål är att utveckla robust metodik för övergången mellan RANS och LES, numeriska metoder anpassade för hybrida RANS-LES modeller och metoder för att generera syntetisk turbulens i gränsområdet mellan RANS och LES för att erhålla en snabb och noggrann övergång från RANS till LES.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet kommer att resultera i förbättrad simuleringsförmåga av komplexa instationära flygtekniska strömningsfall. Projektet har således potential att bidra till förbättrad produktkvalitet, en effektivare designprocess med kortare ledtider för nya produkter att komma ut på marknaden samt produkter som har mindre miljöpåverkan. Vidare kommer projektet att bidra till en ökad konkurrenskraft för de inblandade parterna på den globala marknaden för flygtekniska produkter och forskning.

Participants

Lars Davidson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Swedish Defence Research Agency (FOI)

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-04887
Funding Chalmers participation during 2017–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2021-01-13