Industrialisering av CFD-metoder för förbättrad prediktering av komplexa flygtekniska strömningsfall (CIAO)
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Syfte och mål:
Syfte är att industrialisera och anpassa turbulensmodelleringstekniken hybrid RANS-LES för flygtekniska tillämpningar och uppnå förbättrad noggrannhet i flödessimuleringar av komplexa instationära strömningsfall för att möta krav på ökad kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Projektets mål är att utveckla robust metodik för övergången mellan RANS och LES, numeriska metoder anpassade för hybrida RANS-LES modeller och metoder för att generera syntetisk turbulens i gränsområdet mellan RANS och LES för att erhålla en snabb och noggrann övergång från RANS till LES.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet kommer att resultera i förbättrad simuleringsförmåga av komplexa instationära flygtekniska strömningsfall. Projektet har således potential att bidra till förbättrad produktkvalitet, en effektivare designprocess med kortare ledtider för nya produkter att komma ut på marknaden samt produkter som har mindre miljöpåverkan. Vidare kommer projektet att bidra till en ökad konkurrenskraft för de inblandade parterna på den globala marknaden för flygtekniska produkter och forskning.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Saab Aeronautics

Linköping, Sweden

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-19