Kopparjoners roll vid spridning av cancer
Research Project, 2018 – 2020

Bakgrund
För att fungera behöver levande organismer flera metaller; metalljoner agerar reaktiva atomer i många enzymer som katalyserar livsviktiga reaktioner i kroppen. Gemensamt för alla metaller är att de inte kan tillverkas i cellerna utan måste tas upp via det vi äter. Eftersom fria metalljoner kan vara farliga och skada cellerna finns det särskilda transportproteiner vars uppgift är att ta hand om metalljonerna så fort de kommer in i kroppen. Via dessa transportvägar, som består av en organiserad kaskad av proteiner som specialiserat sig på en metallsort var, förflyttas metalljoner till rätt enzymer och i rätt mängder i kroppens celler.

Beskrivning
Cancer uppkommer på grund av en mängd olika processer som går fel och leder till ohämmad celldelning. I detta projekt ska vi undersöka kopplingen mellan transportproteiner som förflyttar kopparjoner, kopparberoende enzymer och cancer. Alla celler behöver kopparjoner, men behovet är större i cancerceller. Eftersom spridning av cancer är det som cancerpatienter oftast dör av, ska vi fokusera på denna process. För att en tumör ska spridas måste cancerceller förflytta sig och de börjar med att invadera den närliggande miljön. Vi spekulerar att kopparjoner är viktiga för de reaktioner som tillåter att celler förflyttar sig.

Mål
Vi ska identifiera och studera hur kopparbindande proteiner tillsammans med andra proteiner medverkar till att celler invaderar sin omgivning med hjälp av djurmodeller och cancerceller. Utöver potentialen att finna kopparberoende proteiner och reaktioner som är helt nödvändiga för spridning av många sorters cancer – och därmed identifiera nya måltavlor för läkemedel – kommer detta projekt att öka den molekylära kunskapen om hur kroppens celler hanterar kopparjoner. Den kunskapen är av stor vikt för att förstå och bota flera andra sjukdomar (t.ex. genetiska sjukdomar och demenssjukdomar) utöver cancer.

Participants

Pernilla Wittung Stafshede (contact)

Chalmers, Life Sciences, Chemical Biology

Funding

Cancerfonden

Project ID: 170708
Funding Chalmers participation during 2018–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-05-20