BioEkonomi 2.0 Bättre valorisering av restströmmar (BioEk 2.0)
Research Project , 2017 – 2020

Innovationsprojektet BioEk 2.0 som helhet syftar till att stärka Sveriges övergång till en biobaserad ekonomi genom utveckling av specifika värdekedjor och att visa potentialen i uppgradering av restprodukter. Koordineringsprojektet för BioEk 2.0 har till uppgift att göra en uppväxling av ingående delprojekt. Genom samordning, synergier, kommunikation och utförande av delprojektgemensamma utvecklingsaktiviteter kommer koordineringsprojektet att fungera som en bro mellan delprojekten och gynna utvecklingen för hela kunskapsområdet.

Koordineringsprojektet bidrar dels till delprojektens resultat, som en effekt av samordning av dessa, och dels till resultat som levereras av de gemensamma aktiviteterna som ingår (hållbarhetsanalys, teknisk innovationssystemanalys, processintegration och råvaruförsörjning). Koordineringsprojektet ansvarar också för det systematiska lärandet inom innovationsprojektet. Sammantaget ger detta både ökad kunskap om de värdekedjor som analyseras samt bredare lärdomar som kan gynna utveckling av andra relaterade bioekonomiska lösningar.

Participants

Anna Bergek (contact)

Professor vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-05-21