Funktionaliserad grafenförstärkt beläggning
Research Project , 2018

Syfte och mål:
Funktionaliserad grafen kan potentiellt förbättra mekaniska egenskaper hos polymerbaserade lågfriktionsbeläggningar och polymera material.I projektet utvärderas möjligheten att använda funktionaliserad grafen som tvärbindare och strukturförbättrare. Olika metoder för funktionaliserad grafen kommer att utvärderas och jämföras och de mest lovande kommer att undersökas mer noggrannt. Målet med funktionalisering är att generera grafen som kan tvärbindas med olika polymermatriser som epoxiy och polyuretan.

Förväntade effekter och resultat:
Förväntade effekter och resultat från förstudien är en ökad kunskap kring funktionalisering av grafen och dess potential. Hos Chalmers Tekniska Högskola kommer resultatet från forskningen doktorandstudenter till godo och om resultaten är goda kan artiklar publiceras. Om resultaten är goda kan detta användas för framställning av nya produkter. Projektparterna får även en ökad kunskap kring varandras verksamheter.

Participants

Johan Liu (contact)

Professor vid Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems Laboratory

Collaborations

Applied Nano Surfaces Sweden AB

Uppsala, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-10-20