Implementering av ASTEC hos Chalmers forskargrupp inom svåra haverier
Research Project , 2018

Projektet syftar till att implementera ASTEC som analyskod för Chalmers forskning om fissionsprodukters beteende i inneslutningen vid svåra haverier. På så sätt möjliggörs användning av Chalmers forskningsresultat i en analyskod för att kunna studera dess påverkan på källtermens storlek och sammansättning och sammansättning vid svåra haverier.

Projektet har en tydling koppling till pågående forskning om haverikemi finansierad av APRI-9 projektet. Forskningsresultatet från tidigare APRI-projektkommer också att på sikt komma att omhändertas så att ytterligare värde skapas ur äldra forskningsresultat.

Participants

Christian Ekberg (contact)

Professor vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Nuclear Chemistry

Funding

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Funding Chalmers participation during 2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2018-07-11