Implementering av ASTEC hos Chalmers forskargrupp inom svåra haverier
Forskningsprojekt , 2018

Projektet syftar till att implementera ASTEC som analyskod för Chalmers forskning om fissionsprodukters beteende i inneslutningen vid svåra haverier. På så sätt möjliggörs användning av Chalmers forskningsresultat i en analyskod för att kunna studera dess påverkan på källtermens storlek och sammansättning och sammansättning vid svåra haverier.

Projektet har en tydling koppling till pågående forskning om haverikemi finansierad av APRI-9 projektet. Forskningsresultatet från tidigare APRI-projektkommer också att på sikt komma att omhändertas så att ytterligare värde skapas ur äldra forskningsresultat.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-11