Towards High Quality Deep Soft Soil Samples
Research Project , 2018 – 2021

Förbättrad provkvalité leder till mindre osäkerheter vid bestämning av de jordegenskaper som mest påverkar långsiktiga prognoser (bruksgränstillstånd) och de dynamiska respons för lösa jordar. Dessvärre är blockprovtagning, som har bäst provkvalité, begränsad till djup mindre än 15 m. Detta projekt har som mål att öka det djup till vilket man kan uppta högkvalitativa jordprover, till samma djup som den standardiserade STII provtagaren i Sverige. Det nya i den föreslagna metoden ligger i att, istället för att ändra provtagningsmetoder vilket kan leda till höga kostnader för provtagningsoperatörerna, uppdatera senare delar av försökskedjan. Detta projekt kommer att kunna dra nytta av två av Vetenskapsrådets utvecklingsprojekt om provförminskning för att utvärdera möjligheten att använda s k miniprover, med en diameter på 10 mm och höjd 20 mm, tagna från kärnor av den standardiserade provtagaren istället för provkroppar från blockprov. Fördelen med projektet är att Trafikverkets tidigare provtagningsplats i Utby går att använda samt data från STII och miniprover redan finns tillgängliga. Vid lyckat genomförande har miniproverna flera potentiella fördelar:
1) Fortsatt användning av den standardiserade STII kolvprovtagaren med möjlighet att ta djupa prover < 100 m.
2) Mer homogena prover vilket leder till mer konsekventa lab.resultat.
3) Snabbare ledtider för lab.tester då konsolideringsförsök kan utföras snabbare.

Participants

Jelke Dijkstra (contact)

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Reza Ahmadi-Naghadeh

Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Georgios Birmpilis

Research Engineer at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Collaborations

NCC AB

Solna, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2019-09-11