Metodikutveckling för undvikande av serieskador
Research Project, 2018 – 2020

Vägen mot ett hållbart samhälle innebär att Sverige står inför en stor omställning och inte minst i byggbranschen kommer detta innebära förändringar. Samtidigt finns ett behov av att producera mer och till lägre pris, vilket också driver utveckling avseende material, konstruktioner och arbetsmetoder. Förändringar kan mycket väl komma att genomföras samtidigt, till exempel genom att ingående material och konstruktion ändras samtidigt, eller att två samverkande material modifieras var och ett för sig och sedan sätts tillsammans. Hanteringen av risker vid introduktionen av ny teknik i byggbranschen i detta teknikskifte är väsentlig för att undvika olyckliga seriefel.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheter att minska risker kopplade till seriefel vid införande av nya material och konstruktioner i byggbranschen. Med utgångspunkt i nuvarande arbetssätt avser projektet att utforska om och hur entreprenörer praktiskt kan applicera ett nytt arbetssätt och om detta arbetssätt skulle kunna förvarna om för hög teknisk risk föreligger vid införandet av ny teknik.

Nyttan med projektet är att ge branschen vägledning vid hantering av kvalitetsfrågor. Förhoppningsvis kan ett systematiskt kravhanteringsarbete medföra att stora seriefel minskas, och att branschen kan uppfylla de förväntningar som allmänheten har och som rättsväsendet i och med HD domen om Myresjöhus (enstegstätade putsfasader) tydligt ålagt branschen.

Participants

Charlotte Svensson Tengberg (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Collaborations

Skanska

Solna, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: 13535
Funding Chalmers participation during 2018–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2022-02-22