Kostnadseffektiv lågvolym och högmixproduktion i Sverige genom flexibel automation (LoHiSwedProd)
Research Project , 2018 – 2020

Syfte och mål:
Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framför allt små och medelstora företag i Sverige och göra dem mer hållbara i den globala förändringen från högvolymproduktion med få varianter till kortserietillverkning med många varianter. Projektet ska stötta företag med guidelines som tar hänsyn till ekonomi, ergonomi och produktivitet och hjälper till i valet av automation av korta serier och hög produktmix.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet ska utveckla och förbättra ny teknik, effektiv robotikintegration, en modell för produktionsekonomi, bättre arbetsmiljö och säkerhet samt nya spridningsmetoder så att fler människor lär sig om resultaten. En förväntad effekt är också att företag ska få större kontroll på integreringen av sin automationslösning.

Participants

Peter Almström (contact)

Associate Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

Linnaeus University

Växjö, Sweden

OpiFlex Automation

Västerås, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Träcentrum Nässjö

Nässjö, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2018–2020

More information

Latest update

2019-01-29