Stötvågs- och splitterbelastning: Förstärkning av armerade betongkonstruktioner
Research Project , 2018 – 2021

Description missing.

Participants

Joosef Leppänen (contact)

Universitetslektor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Swedish Civil Contingencies Agency

Funding Chalmers participation during 2018–2021 with 1,400,000.00 SEK

More information

Latest update

2018-10-11