HiPerCOAT: Högpresterande beläggningar för att bekämpa erosionsdrivna skador i kraftverk.
Research Project , 2019 – 2021

Description missing.

Participants

Uta Klement (contact)

Full Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Collaborations

Energiforsk AB

Stockholm, Sweden

Höganäs

Höganäs, Sweden

Mälarenergi

Västerås, Sweden

MH Engineering

Karlskoga, Sweden

University West

Trollhättan, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2018-004064
Funding Chalmers participation during 2019–2021

MH Engineering

Funding Chalmers participation during 2019–2021

Energiforsk AB

Funding Chalmers participation during 2019–2021

Mälarenergi

Funding Chalmers participation during 2019–2021

Höganäs

Funding Chalmers participation during 2019–2021

Publications

More information

Latest update

2018-10-26