Förstudie rörande samverkansplattform för autonom sjöfart
Research Project , 2017 – 2018

Utvecklingen inom digitaliseringen och automatiseringen sker idag mycket fort. Allt tyder på att även marina transporter kommer påverkas i grunden vilket kommer att ge stora effektiviseringar inom området. Vi ser stora synergier med den utveckling som pågår inom fordonsindustrin här i västsverige med en möjlig utveckling inom fartygsområdet. Dvs västsverige har en stor potential att även bli ledande i Sverige rörande digitalisering och automatisering av fartyg.

Syftet med förstudien är att definiera en öppna integrationsplattform för simulering och praktiska tester av funktioner som krävs för att styra ett fartyg autonomt. Plattformen är tänkt, att på ett liknande sätt som VICTA lab och ReVeRe, kunna integrera nya sensorer tillsammans med autonoma funktioner så som kontrollalgoritmer.
En möjlig utveckling är att tex OpenDLV (från ReVeRe) kan användas med små ändringar även för autonoma fartyg.

Denna tekniska plattform möjliggör ett mer iterativt arbetssätt, där man testar delfunktioner, först i simulator och sedan i verklighet.

Participants

Ola Benderius (contact)

Associate Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: RUN 01133-2017
Funding Chalmers participation during 2017–2018

More information

Latest update

2020-04-29