RESKILL - Self-explanatory automation through interactive visualization
Research Project, 2017 – 2018

RESKILL projektet som belyser utmaningar kring människa-maskin interaktion i träningsmiljöer, främst i samband med fjärrstyrning av torn och lotsning inom sjöfart. Automatisering bidrar till en säkrare och effektivare trafik, men för också med sig nya risker. RESKILL är ett fyraårigt forskningsprojekt som ska bidra till bättre och effektivare utbildningar för lotsar och flygledare.   

Människan kommer inom överskådlig framtid att stå för sista linjens försvar i de automatiserade systemen. När automatiken inte fungerar måste människor träda in och ta över kommandot. Men det betyder också att operatören, flygledaren eller lotsen måste ha djupa kunskaper om hur automatiken fungerar, vilka data som ligger som underlag och hur resultatet visas upp. Projektet ska ta fram ett koncept som stärker utbildningarna av i första hand flygledare och lotsar.

Participants

Anna-Lisa Osvalder (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Collaborations

Air Navigation Services of Sweden (LFV)

Norrköping, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

The Swedish Maritime Administration (SMA)

Norrköping, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2017/64269
Funding Chalmers participation during 2017–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-12-04