Multi-layer waveguide integration platform for future mm-wave systems
Research Project , 2018 – 2019

Målet med genomförbarhetsstudien var att verifiera två aspekter av MLW-tekniken: tillverknings- och integrationsförmåga, vilka båda var framgångsrika. Tillverkningsförmågan verifierades genom att tillverka passiva bandpassfilter baserat på MLW-tekniken och integrationsförmåga verifierades genom att ta fram prototyper för integration av aktiva MMIC-enheter. Specifikationerna togs fram av industripartnerna och testning utfördes på "National THz Laboratory" på Chalmers.

Participants

Zhongxia Simon He (contact)

Forskare vid Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Microwave Electronics

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2018–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Kollberg Laboratory

Infrastructure

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2019-03-27