Flerskikts vågledare integrationsplattform för framtida millimetervågor system
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Målet med genomförbarhetsstudien var att verifiera två aspekter av MLW-tekniken: tillverknings- och integrationsförmåga, vilka båda var framgångsrika. Tillverkningsförmågan verifierades genom att tillverka passiva bandpassfilter baserat på MLW-tekniken och integrationsförmåga verifierades genom att ta fram prototyper för integration av aktiva MMIC-enheter. Specifikationerna togs fram av industripartnerna och testning utfördes på "National THz Laboratory" på Chalmers.

Deltagare

Zhongxia Simon He (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Kollberglaboratoriet

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-27