Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer
Research Project , 2018 – 2019

Description missing.

Participants

Karin Björklund (contact)

Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Funding

ÅForsk

Funding Chalmers participation during 2018–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-04-09