Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer
Forskningsprojekt, 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Karin Björklund (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 18-406
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-09