Karin Björklund

Visar 35 publikationer

2021

Traffic-related microplastic particles, metals, and organic pollutants in an urban area under reconstruction

Ida Järlskog, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Kerstin Magnusson et al
Science of the Total Environment. Vol. 774
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Alternative sorption filter materials effectively remove non-particulate organic pollutants from stormwater

Anna Markiewicz, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Karin Björklund
Science of the Total Environment. Vol. 730
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Hydrodynamic modelling of traffic-related microplastics discharged with stormwater into the Göta River in Sweden

Mia Bondelind, Ekaterina Sokolova, Ailinh Nguyen et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 27 (19), p. 24218-24230
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Organic pollutants, nano- and microparticles in street sweeping road dust and washwater

Maria Polukarova, Anna Markiewicz, Karin Björklund et al
Environment International. Vol. 135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Transport of Traffic-Related Microplastic Particles in Receiving Water

Mia Bondelind, Ailinh Nguyen, Ekaterina Sokolova et al
Green Energy and Technology, p. 317-321
Paper i proceeding
2019

Generation of nano- and micro-sized organic pollutant emulsions in simulated road runoff

Anna Markiewicz, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Karin Björklund
Environment International. Vol. 133 (Part A)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Hydrodynamic modelling of the influence of stormwater and combined sewer overflows on receiving water quality: Benzo(a)pyrene and copper risks to recreational water

Karin Björklund, Mia Bondelind, Anna Karlsson et al
Journal of Environmental Management. Vol. 207, p. 32-42
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Sorption of organic pollutants frequently detected in stormwater: evaluation of five potential sorbents

Karin Björklund, Loretta Li
Environmental Technology (United Kingdom). Vol. 39 (18), p. 2335-2345
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Adsorption of Organic Stormwater Pollutants onto Activated Carbon from Sewage Sludge

Karin Björklund, Loretta Y. Li
Journal of Environmental Management. Vol. 197, p. 490-497
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Removal of organic contaminants in bioretention medium amended with activated carbon from sewage sludge

Karin Björklund, Loretta Li
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 24 (23), p. 19167-19180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Influence of stormwater and CSOs on copper and benzo[a]pyrene in receiving waters – hydrodynamic modelling approach

Mia Bondelind, Karin Björklund, Anna Karlsson et al
Conference Proceedings, 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, September 10-15, 2017, Prague, Czech Republic, p. 540-543
Paper i proceeding
2017

A pilot study of sorption filters to remove non-particulate organic pollutants in stormwater

Anna Markiewicz, Karin Björklund, Ann-Margret Hvitt Strömvall
Proceedings of International Conference on Urban Drainage
Paper i proceeding
2017

Sorption of organic contaminants and nutrients onto rain garden soil amended with activated carbon

Karin Björklund, Loretta Li
Conference Proceedings, 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage; September 10-15, 2017; Prague, Czech Republic, p. 1060-1064
Paper i proceeding
2017

Emissions of organic pollutants from traffic and roads: Priority pollutants selection and substance flow analysis

Anna Markiewicz, Karin Björklund, E. Eriksson et al
Science of the Total Environment. Vol. 580, p. 1162-1174
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Sorption of DOM and hydrophobic organic compounds onto sewage-based activated carbon

Karin Björklund, Loretta Y. Li
Water Science and Technology. Vol. 74 (4), p. 852-860
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Adsorbents for the removal of contaminants from stormwater

Karin Björklund
BC Water & Waste Association Annual Conference & Trade Show, Book of Abstracts
Poster (konferens)
2015

Evaluation of low-cost materials for sorption of hydrophobic organic pollutants in stormwater

Karin Björklund, L. Li
Journal of Environmental Management. Vol. 159, p. 106-114
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Mineral Adsorbents for Removal of Metals in Urban Runoff

Karin Björklund, Loretta Li
European Geosciences Union General Assembly 2014
Poster (konferens)
2014

Evaluation of low-cost media for sorption of organic pollutants in stormwater

Karin Björklund, Loretta Li
World Environmental & Water Resources Congress 2014, Portland OR, USA, June 1-5, 2014
Poster (konferens)
2014

Adsorption of Organic Pollutants in Stormwater: Evaluation of Four Potential Sorbents

Karin Björklund, Loretta Li
Proceedings of the 13th International Conference on Urban Drainage
Paper i proceeding
2014

Sorption and degradation of petroleum hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons, alkylphenols, bisphenol A and phthalates in landfill leachate using sand, activated carbon and peat filters

Yuliya Kalmykova, Nashita Moona, Ann-Margret Hvitt Strömvall et al
Water Research. Vol. 56, p. 246-257
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Partitioning of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Alkylphenols, Bisphenol A and Phthalates in Landfill Leachates and Stormwater.

Yuliya Kalmykova, Karin Björklund, Ann-Margret Hvitt Strömvall et al
Water Research. Vol. 47 (3), p. 1317-1328
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Sources and fluxes of organic contaminants in urban runoff

Karin Björklund
Doktorsavhandling
2011

Screening of Organic Contaminants in Urban Snow

Karin Björklund, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Per-Arne Malmqvist
Water Science and Technology. Vol. 64 (1), p. 206-213
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Simulating organic pollutant flows in urban stormwater: development and evaluation of a model for nonylphenols and phthalates

Karin Björklund, Per-Arne Malmqvist, Ann-Margret Hvitt Strömvall
Water Science and Technology. Vol. 65 (3), p. 508-515
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Screening of organic contaminants in urban snow

Karin Björklund, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Per-Arne Malmqvist
Proceedings, 14th International Conference, IWA Diffuse Pollution Specialist Group: Diffuse Pollution and Eutrophication, p. 270-275
Paper i proceeding
2010

Metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in stormwater sediments: particle distribution and catchment area emission factors (CAEFs)

Karin Björklund, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Thomas Pettersson
Book of abstracts - 10th Urban Environment Symposium, 9-11 June 2010, Gothenburg, Sweden, p. 19-
Paper i proceeding
2010

Screening av organiska miljögifter i snö

Karin Björklund, Ann-Margret Hvitt Strömvall
Rapport
2010

Substance flow analyses of phthalates and nonylphenols in stormwater

Karin Björklund
Water Science and Technology. Vol. 62 (5), p. 1154-1160
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Phthalates and Nonylphenols in Stormwater: A Substance Flow Analysis

Karin Björklund
The International Conference Xenobiotics in the Urban Water Cycle – XENOWAC 2009, p. 6-
Paper i proceeding
2009

Phthalates and nonylphenols in urban runoff: Occurrence, distribution and area emission factors

Karin Björklund, A.P. Cousins, Ann-Margret Hvitt Strömvall et al
Science of the Total Environment. Vol. 407 (16), p. 4665-4672
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Using the stormwater-quality model SEWSYS to identify sources and fluxes of hazardous organic substances

Karin Björklund, Per-Arne Malmqvist, Ann-Margret Hvitt Strömvall
Book of abstracts. 9th Highway and Urban Environment Symposium, 9-11 June 2008, Madrid, Spain, p. 21-
Paper i proceeding
2008

Best Management Practices to Reduce Phthalate and Nonylphenol Loads in Urban Runoff

Karin Björklund, Per-Arne Malmqvist, Ann-Margret Hvitt Strömvall
Proceedings of the International Conference on Urban Drainage, 1-5 September, Edinburgh, UK
Paper i proceeding
2007

Environmental risk assessment of antibiotics in the Swedish environment with emphasis on sewage treatment plants

R. H. Lindberg, Karin Björklund, P. Rendahl et al
Water Research. Vol. 41 (3), p. 613-619
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Källor till och flöden av ftalater och nonylfenoler i Stockholms dagvatten

Karin Björklund, Per-Arne Malmqvist, Ann-Margret Hvitt Strömvall
Rapport

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 6 forskningsprojekt

2018–2019

Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer

Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
ÅForsk

1 publikation finns
2018–2020

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Anna Markiewicz Vatten Miljö Teknik
Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
Helen Galfi Unknown organization
Malin Norin Unknown organization
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Maria Aronsson Unknown organization
VINNOVA

3 publikationer finns
2018–2019

Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer

Anna Markiewicz Vatten Miljö Teknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
ÅForsk

2016–2019

Uppbyggnad av ett ramverk för val av bästa möjliga teknik för dagvattenrening

Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
Formas

2014–2017

Organiska miljögifter i kolloidal form i vägdagvatten: källor, emission och innovativa behandlingstekniker

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
Anna Markiewicz Vatten Miljö Teknik
Yuliya Kalmykova Vatten Miljö Teknik
Formas

2 publikationer finns
2013–2016

Avskiljning av organiska föroreningar i reningsanläggningar för dagvatten

Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Formas
J. Gust. Richert stiftelse

Det kan finnas fler projekt där Karin Björklund medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.