Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Karin Björklund (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Anna Markiewicz

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-22