Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer
Research Project , 2018 – 2019

Description missing.

Participants

Karin Björklund (contact)

Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Anna Markiewicz

Visiting Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Funding

ÅForsk

Funding Chalmers participation during 2018–2019

More information

Latest update

2020-09-22