Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer
Research Project , 2018 – 2019

Description missing.

Participants

Karin Björklund (contact)

Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Anna Markiewicz

Doctoral Student at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Funding

Stiftelsen ÅForsk

Funding Chalmers participation during 2018–2019

More information

Latest update

2020-02-14