Anna Markiewicz

Doktorand vid Vatten Miljö Teknik

Anna är doktorand vid avdelningen Vatten Miljö Teknik, forskningstema Dagvatten och förorenade material i den urbana miljön, på Chalmers. Anna forskar om källor, uppkomst och utsläpp av långlivade organiska föreningar (även kallade POP efter engelskans persistent organic pollutants) och deras kolloidala fraktioner i vägdagvatten. Projektet finansieras av FORMAS och omfattar forskning kring de processer som bidrar till att kolloidala POPs bildas. Resultatet av forskningen ska användas för att föreslå förebyggande åtgärder för att undvika att dessa föroreningar hamnar i vägdagvatten och vidare ut i recipienter. Projektet genomförs i samarbete med Nordic Five Tech (http://www.nordicfivetech.org/) och förslag på nya åtgärder kommer att bidra till att uppfylla de miljömål som fastställts i Vattendirektivet av Europeiska Unionen.

Källa: chalmers.se

Visar 4 publikationer

2020

Organic pollutants, nano- and microparticles in street sweeping road dust and washwater

Maria Polukarova, Anna Markiewicz, Karin Björklund et al
Environment International. Vol. 135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Generation of nano- and micro-sized organic pollutant emulsions in simulated road runoff

Anna Markiewicz, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Karin Björklund
Environment International. Vol. 133 (Part A)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

A pilot study of sorption filters to remove non-particulate organic pollutants in stormwater

Anna Markiewicz, Karin Björklund, Ann-Margret Hvitt Strömvall
Proceedings of International Conference on Urban Drainage
Paper i proceeding
2017

Emissions of organic pollutants from traffic and roads: Priority pollutants selection and substance flow analysis

Anna Markiewicz, Karin Björklund, E. Eriksson et al
Science of the Total Environment. Vol. 580, p. 1162-1174
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 3 forskningsprojekt

2018–2020

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Anna Markiewicz Vatten Miljö Teknik
Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
Helen Galfi Unknown organization
Malin Norin Unknown organization
Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Maria Aronsson Unknown organization
VINNOVA

2018–2019

Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer

Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Anna Markiewicz Vatten Miljö Teknik
Stiftelsen ÅForsk

2014–2017

Organiska miljögifter i kolloidal form i vägdagvatten: källor, emission och innovativa behandlingstekniker

Ann-Margret Hvitt Strömvall Vatten Miljö Teknik
Karin Björklund Vatten Miljö Teknik
Anna Markiewicz Vatten Miljö Teknik
Yuliya Kalmykova Vatten Miljö Teknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Anna Markiewicz medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.