Organiska miljögifter i kolloidal form i vägdagvatten: källor, emission och innovativa behandlingstekniker
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

En av de största källorna till långlivade organiska föroreningar är trafiken. Dagvatten som rinner över vägytor för ofta med sig höga halter metaller och organiska föroreningar som ansamlats på ytan. En del av dessa föroreningar binder lätt till nanopartiklar, t.ex. kolloider, och förblir därmed långlivade i miljön och svåra att rena bort från vattenfasen. Det finns idag olika tekniker för att minska föroreningar i dagvatten, t.ex. dagvattendammar eller disk- och sorptionsfilter. Även gatusopning och biltvätt kan delvis rena bort långlivade organiska föroreningar. Dock finns det idag inte tillräckligt med forskning om hur effektiva dessa metoder är för att rena bort kolloidala fraktioner av organiska föroreningar. Huvuduppgiften i det här projektet är att genomföra forskning som leder till att specificera, kvantifiera och slutligen rena bort kolloidala föroreningar från vägdagvatten, innan det förorenar yt- och grundvatten. Detta inkluderar en omfattande studie av källor, användning och utsläpp av långlivade organiska föroreningar, hur kolloidala fraktioner av organiska föroreningar bildas i vägmiljö samt undersökning av effektiviteten hos befintliga reningsmetoder. Forskningen förväntas ge information som möjliggör förslag till vilka lösningar som är bäst på att minska eller helt tar bort långlivade organiska föroreningar från vägdagvatten

Deltagare

Ann-Margret Hvitt Strömvall (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Karin Björklund

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Yuliya Kalmykova

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Anna Markiewicz

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lyngby, Denmark

University of British Columbia (UBC)

Vancouver, Canada

Finansiering

Formas

Projekt-id: 245-2013-1164
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/C...

Senast uppdaterat

2015-06-08