Screening av organiska miljögifter i snö
Rapport, 2010

Författare

Karin Björklund

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Ann-Margret Hvitt Strömvall

FRIST kompetenscentrum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Ämneskategorier

Miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07