Kost, miljöföroreningar och risk för typ 2-diabetes
Research Project , 2018 – 2019

I detta projekt vill vi undersöka hur kostmönster och långlivade miljöföroreningar påverkar risk för att utveckla typ 2-diabetes. Genom att koppla ihop kost, föroreningar och metabolomik som kan mäta tusentals metaboliter i blodet, kan vi få en mer detaljerad förståelse för hur kost bidrar till diabetesrisk. Vi tror att denna forskning kan leda till att vi i framtiden blir bättre på att identifiera relevanta riskfaktorer för typ 2-diabetes och därför kan designa mer effektiva förebyggande insatser för bättre folkhälsa.

Participants

Carl Brunius (contact)

Associate Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Funding

Dr. P. Håkansson’s Foundation

Funding Chalmers participation during 2019–2020

Dr. P. Håkansson’s Foundation

Project ID: (år 2)
Funding Chalmers participation during 2018–2019

More information

Latest update

2020-07-08