Extraktion av biobränslen och oleokemikalier från cellfabriker med användning av grafenbelagda magnetiska nanopartiklar
Research Project , 2019 – 2021

Description missing.

Participants

Ivan Mijakovic (contact)

Professor vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Systems and Synthetic Biology

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2019–2021

More information

Latest update

2019-07-02