Extraktion av biobränslen och oleokemikalier från cellfabriker med användning av grafenbelagda magnetiska nanopartiklar
Research Project , 2019 – 2021

Description missing.

Participants

Ivan Mijakovic (contact)

Full Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Systems and Synthetic Biology

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2019–2021

More information

Latest update

2019-07-02