BIG Designing test embankments on deep deposits of soft clay
Research Project , 2019 – 2021

Byggandet av vägar och järnvägar innefattar ofta långa bankar på lösa jordar. Ofta finns det problem med långtidssättningar i både vertikal- och horisontalled, vilket resulterar i ytterligare underhållskostnader. Syftet med projektet är att utforma en väl karakteriserad oförstärkt provbank på lös lera med stor mäktighet. Fokus ligger på långtidsbetendet av provbanken samt ta hänsyn till effekterna av klimatförändringarna. Sedan de senaste provbankarna i Sverige har stora framsteg gjorts i förståelsen och modelleringen av lösa leror.

Projektet syftar också till att identifiera den bästa möjliga instrumenterade och karakteriserade platsen för en provbank, vilket möjliggör långsiktig testning med hjälp av de senaste insikterna i provtagning, laboratorieundersökningar och mätningsteknik.

Följaktligen förbereder projektet för byggandet av en toppmodern provbank för långsiktig övervakning av jord beteendet i alla dess aspekter.

Participants

Mats Karlsson (contact)

Senior Lecturer at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Funding

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2019–2021

More information

Latest update

2019-12-17