Ökad noggrannhet på däckmodellering för att stödja utvecklingen av energieffektiva fordon
Research Project , 2019 – 2023

Projektet syftar till att minska bidraget till fordonens flödesmotstånd från hjulen vilket är viktigt för att minska fordonens energianvändning. I energieffektiva fordon måste bidrag till totala luftmotståndet från exteriören, kylluftflödet, undersidan och hjulen minimeras. Påverkan från olika däckssidor, däckens regn- och laterala spårutformning, och numeriska randvillkor för att simulera hjulrotation har delvis studerats i tidigare projekt.

Nuvarande projekt syftar till att utöka denna kunskap genom att integrera däckdeformationer som härrör från olika belastningsfall (körcykler) samt inkludera påverkan på lyftkrafter. För att göra detta kommer både experimentella och numeriska metoder att utvecklas.

Participants

Simone Sebben (contact)

Head of Division at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2019–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-11-30