MicroPlastiX - Integrated approach on the fate of MicroPlastics (MPs) towards healthy marine ecosystems
Research Project, 2021 – 2025

En gång ett lovande material för framtiden, har plast exponentiellt blivit ett miljöhot   överallt med en närvarande distribution. FN och G7 har erkänt marint avfall och mikroplastisk förorening då det ger negativa effekter på akvatiska ekosystem och på människors hälsa. Trots de vetenskapliga framstegen på detta område, har forskare hittills endast avslöjat toppen av isberget. Efter det att plasten släppts ut i havsmiljön genomgår den vittring och biofouleringsprocesser som bildas av miljöförhållanden, vilket leder till fragmentering av större föremål i mikroplastik (MP).
 

MicroplastiX syftar till att övervinna kunskapsbrister avseende MP-vittring, nedbrytnings- och fragmenteringsprocesser. MicroplastiX utvecklar en holistisk metod som kombinerar fältdata med laboratorieexperiment, tillämpar ett omfattande kvalitetssäkringssystem och utvärderar MP-interaktion med biota (inklusive frisättning av plastkemikalier och sorberade föroreningar). MicroplastiX skapar en inventering av koloniseringstaxa, bedömer horisontell och vertikal transport, gradienter och tidsfördelad distribution, allt som kommer att bidra till avancerade multiskalmodeller för att förutsäga ödet och vägarna av MP i haven.

En erfaren forskargrupp från flera länder med olika bakgrunder kommer att studera ett brett geografiskt område med ekologisk och ekonomisk relevans. MicroplastiX kommer därmed att bidra till FN: s hållbara utvecklingsmål mot friska och hållbara marina ekosystem.

Participants

Gaetano Sardina (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

University of Toulon

Toulon, France

Federal University of Pernambuco

Recife, Brazil

Federal University of Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, Brazil

Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT)

Galway, Ireland

Leibniz Centre for Tropical Marine Research

Bremen, Germany

Leibniz Institute for Polymer Research

Dresden, Germany

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Rural Federal University of Pernambuco

Recife, Brazil

Sorbonne University

Paris, France

Stazione Zoologica Anton Dohrn

Naples, Italy

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Porto Alegre, Brazil

University of A Coruña

A Coruna, Spain

University of Sao Paulo (USP)

Sao Paulo, Brazil

Funding

Formas

Project ID: 2019-02172_3
Funding Chalmers participation during 2020–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Basic sciences

Roots

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastructure

More information

Latest update

2022-04-14