Produktivitetsläget i svenskt byggande, VVS och el 2018
Research Project , 2019 – 2020

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till produktivitetsutveckling inom byggprojekt, byggföretag, VVS-företag och el-installatörer genom att utveckla kunskap om produktivitetsförutsättningar, utmaningar och styrkeområden.
Detta projekt avses genomföras som en produktivitetsmätning av svenskt byggande, VVS och el 2018. Detta innebär en samlad effektiviserad datainsamling, med möjligheter för tvärgående analyser över de olika områdena.

Mätningen omfattar de 500 största byggprojekten som genomförts och avslutats under 2018. Mätningen omfattar byggande av: lokaler, kontor, flerbostadshus, gruppbyggda småhus och anläggningsprojekt. För installation och el fokuseras även på deras uppdrag inom de största byggprojekten.

Participants

Christian Koch (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Stefan Gottlieb

Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Antoine Manès

Doctoral Student at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

May Shayboun

Doctoral Student at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Collaborations

Swedish Construction Federation

Stockholm, Sweden

Funding

Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB (ETU)

Project ID: 20224008-Produktivitetsläget
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: 13642
Funding Chalmers participation during 2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-07-10