Produktivitetsläget i svenskt byggande, VVS och el 2018
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till produktivitetsutveckling inom byggprojekt, byggföretag, VVS-företag och el-installatörer genom att utveckla kunskap om produktivitetsförutsättningar, utmaningar och styrkeområden.
Detta projekt avses genomföras som en produktivitetsmätning av svenskt byggande, VVS och el 2018. Detta innebär en samlad effektiviserad datainsamling, med möjligheter för tvärgående analyser över de olika områdena.

Mätningen omfattar de 500 största byggprojekten som genomförts och avslutats under 2018. Mätningen omfattar byggande av: lokaler, kontor, flerbostadshus, gruppbyggda småhus och anläggningsprojekt. För installation och el fokuseras även på deras uppdrag inom de största byggprojekten.

Deltagare

Christian Koch (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Stefan Gottlieb

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Antoine Manès

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

May Shayboun

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Sveriges byggindustrier (BI)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13642
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB (ETU)

Projekt-id: 20224008-Produktivitetsläget
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-10