Lagring,överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet
Research Project, 2020 – 2023

Projektet utvecklar spelteoretiska modeller som (i) återspeglar aktörens beteende på en marknad med hög förnybar elproduktion och (ii) avslöjar regleringsmekanismer för att lösa motstridiga mål hos producenterna och samhället. Det tvärvetenskapliga angreppsättet stödjer beslutsfattare att främja en omställning till ett flexibelt och robust hållbart elsystem

Participants

Fredrik Hedenus (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Collaborations

Stockholm University

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2019-019448
Funding Chalmers participation during 2020–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-04-30