Lagring,överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Projektet utvecklar spelteoretiska modeller som (i) återspeglar aktörens beteende på en marknad med hög förnybar elproduktion och (ii) avslöjar regleringsmekanismer för att lösa motstridiga mål hos producenterna och samhället. Det tvärvetenskapliga angreppsättet stödjer beslutsfattare att främja en omställning till ett flexibelt och robust hållbart elsystem

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-30