Biokraft för variationshantering och/eller negativa utsläpp
Research Project, 2021 – 2023

Projektet studerar biokraftens roll i ett framtida energisystem där biomassa utgör en begränsad resurs för koldioxidneutral el- och värmeproduktion och transport. I projektet utförs integrerade systemanalyser med en energisystemmodell för att utveckla beskrivningen av biomassaresursen med fokus mot biokraft. Projektet har ett fokus på Sverige, men tar även hänsyn till kopplingen till den Europiska marknaden för biomassa samt internationell handel med el och bränslen.

Participants

Fredrik Hedenus (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2020-004542
Funding Chalmers participation during 2021–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-05-19