Biokraft för variationshantering och/eller negativa utsläpp
Forskningsprojekt , 2021 – 2023

Projektet studerar biokraftens roll i ett framtida energisystem där biomassa utgör en begränsad resurs för koldioxidneutral el- och värmeproduktion och transport. I projektet utförs integrerade systemanalyser med en energisystemmodell för att utveckla beskrivningen av biomassaresursen med fokus mot biokraft. Projektet har ett fokus på Sverige, men tar även hänsyn till kopplingen till den Europiska marknaden för biomassa samt internationell handel med el och bränslen.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-19