Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift
Research Project , 2020 – 2022

Description missing.

Participants

Maria Grahn (contact)

Senior Researcher at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Collaborations

Färjerederiet, Trafikverket

Vaxholm, Sweden

The Swedish Maritime Administration (SMA)

Norrköping, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2020/25984,ID7196
Funding Chalmers participation during 2020–2022

More information

Latest update

2020-06-30